logo


Vážení přátelé, rodiče, kolegové, příznivci standardních i alternativních aktivit.

Vítáme Vás na našich stránkách a věříme, že pro sebe naleznete nejen informace, ale také možnost vlastní realizace.
Našim přáním je, aby se "Spirála" stala bezpečným zázemím pro rodiny dětí s potížemi v učení a chování, pro rodiče samotné, kteří by chtěli být svým dětem nápomocni při hledání efektivního způsobu učení a při rozvoji jejich nadání.
Pro každého, kdo cítí zátěž, chtěl by jí rozumět a volněji dýchat.
Organizujeme také odborné vzdělávací akce, které jsou vedené zkušenými lektory v akreditovaných programech z oblasti psychologie a pedagogiky.
Prostory Spirály využívají také lektoři, kteří nabízejí akce s alternativním zaměřením.
Věříme, že Vás zaujmou a pomohou k nalezení stability ve vlastním životě.

Záleží na každém z nás, co vlastně hledáme a jakou cestu si zvolíme…

*Děkujeme městu Zábřeh i všem sponzorům za finanční i hmotné dary. Této podpory si velmi vážíme.*

ÚPLŇKOVÁ MEDITACE V ŽENSKÉM KRUHU
Magický večer zažijeme 20. června 2016
Začátek v 18:30 hodin.
TÉMA MEDITACE: "LETNÍ SLUNOVRAT"

Místo konání: Spirála Zábřeh
Lektor: Jarmila Krňávková
Cena za celý program - 100 Kč
Zájemci se mohou přihlásit na info@cestazasvetlem.cz nebo pomocí sms na tel. 603 117 326.
Pozvánka ke stažení >>

SPECIÁLNÍ POZVÁNKA NA KONCERT A VÝSTAVU:

akce

NABÍDKA AKCÍ:

Odpolední aktivity pro děti - 13 lekcí za 550 Kč.

MUZIKOTERAPIE s Martinou Žákovou - bubnování, hra na tibetské misky a jiné nástroje
od 18. ledna 2016 vždy v pondělí ve 14:15 hodin.
kontakt - 603 244 899

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ s Jarmilou Krňávkovou - práce s barvami, papírem a hlínou
od 18. ledna 2016 vždy v pondělí v 15:30 hodin.
kontakt - 603 117 326

KOMUNIKACE V PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH - 5. únor 2016 od 13:00 Spirála Zábřeh
- zejména v kontaktu se žáky s poruchou pozornosti a aktivity ( ADD a ADHD) a s poruchami chování a také s rodiči dětí.
Nové téma, které vzešlo z potřeby učitelů jako reakce na zvyšující se počet žáků s problematickým chováním.
Kurz je určen pro učitele MŠ,ZŠ, SŠ, výchovné poradce, speciální pedagogy, psychology, logopedy.
Přihláška ke stažení >>

STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU - „MAXÍK“
Odborný kurz akreditovaný MŠMT ČR v systému DVPP určený pro pedagogy působící v mateřské škole a nižším stupni základní a speciální školy.
Více informací o významu a účelu kurzu naleznete v sekci KURZY - Maxík
Lektor: Zdeňka Janhubová, Pavla Bubeníčková
Cena - 2500 Kč
Přihláška ke stažení >>

Termíny kurzu:
25. srpen 2016 - Pardubice (kurz obsazen)
17. září 2016 - Kunice (kurz obsazen)
24. září 2016 - Praha
15. říjen 2016 - Praha přihláška zde >>

SKUPINOVÁ SETKÁVÁNÍ lidí různého věku po úrazu hlavy, cévní mozkové příhodě, nádorovém onemocnění mozku a lidí s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, kteří by rádi rozvíjeli svoje schopnosti, posilovali paměť, zlepšovali obecnou orientaci i navazovali nové kontakty.
Prostřednictvím metody instrumentálního obohacení R.Feuersteina se zaměříme na rozvoj myšlení. Metoda učí jedince efektivně se učit, uvědoměle pracovat, odstraňuje z práce impulzivitu a strach z chyby, upevňuje sebedůvěru, rozvíjí vyjadřování a učí jej respektovat jiný názor. Podporuje vytrvalost, trpělivost, vůli naučit se překonávat překážky.
TERMÍN prvního setkání bude stanoven po vytvoření skupiny zájemců.
Cena - podle počtu přihlášených.
Hlaste se e-mailem na z.janhubova@centrum.cz nebo na tel. č. 605 871 502. Volejte v době od 17 do 18h.

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ PRO RODIČE S DĚTMI - termín bude upřesněn
Arteterapeutické setkání s Jarmilou Krňávkovou-Brablecovou.
Cena 150 Kč
Více informací na adrese www.cestazasvetlem.cz
Zájemci se mohou přihlásit na cestazasvetlem@email.cz.