logo


Vážení přátelé, rodiče, kolegové, příznivci standardních i alternativních aktivit.

Vítáme Vás na našich stránkách a věříme, že pro sebe naleznete nejen informace, ale také možnost vlastní realizace.
Našim přáním je, aby se "Spirála" stala bezpečným zázemím pro rodiny dětí s potížemi v učení a chování, pro rodiče samotné, kteří by chtěli být svým dětem nápomocni při hledání efektivního způsobu učení a při rozvoji jejich nadání.
Pro každého, kdo cítí zátěž, chtěl by jí rozumět a volněji dýchat.
Organizujeme také odborné vzdělávací akce, které jsou vedené zkušenými lektory v akreditovaných programech z oblasti psychologie a pedagogiky.
Prostory Spirály využívají také lektoři, kteří nabízejí akce s alternativním zaměřením.
Věříme, že Vás zaujmou a pomohou k nalezení stability ve vlastním životě.

Záleží na každém z nás, co vlastně hledáme a jakou cestu si zvolíme…

*Děkujeme všem milým lidem za finanční dary. Této podpory si velmi vážíme.*

*UPOZORNĚNÍ - NOVÁ ADRESA PŮSOBIŠTĚ JE NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ 28*

NABÍDKA AKCÍ:

SKUPINOVÁ SETKÁVÁNÍ lidí různého věku po úrazu hlavy, cévní mozkové příhodě, nádorovém onemocnění mozku a lidí s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, kteří by rádi rozvíjeli svoje schopnosti, posilovali paměť, zlepšovali obecnou orientaci i navazovali nové kontakty.
Prostřednictvím metody instrumentálního obohacení R.Feuersteina se zaměříme na rozvoj myšlení. Metoda učí jedince efektivně se učit, uvědoměle pracovat, odstraňuje z práce impulzivitu a strach z chyby, upevňuje sebedůvěru, rozvíjí vyjadřování a učí jej respektovat jiný názor. Podporuje vytrvalost, trpělivost, vůli naučit se překonávat překážky.
Cena - podle počtu přihlášených (max. 100 Kč).
Hlaste se e-mailem na z.janhubova@centrum.cz nebo na tel. č. 605 871 502. Volejte v době od 17 do 18h.
TERMÍN: bude upřesněn

AKTUÁLNÍ KURZY:

STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU - „MAXÍK“
Odborný kurz akreditovaný MŠMT ČR v systému DVPP určený pro pedagogy působící v mateřské škole a nižším stupni základní a speciální školy, speciální pedagogy, logopedy i psychology.
Více informací o významu a účelu kurzu včetně přihlášky naleznete v sekci KURZY - Maxík
Lektor: Zdeňka Janhubová, Pavla Bubeníčková
Cena - 4000 Kč za 16 výkukových hodin (splňuje podmínky Šablon)
Termíny kurzu MAXÍK:
17. - 18. září 2022 - Praha - Zdeňka Janhubová (kurz obsazen)

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Odborný kurz akreditovaný MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků určený zejména pro učitele mateřské školy, pro speciální pedagogy a psychology v MŠ působící.
Lektor: PaedDr. Zdeňka Janhubová, Mgr. Jana Kratochvílová
Cena - 3 500 Kč za 16 výukových hodin, metodické a diagnostické materiály (splňuje podmínky Šablon)
Termíny kurzu:
září 2022 (termín bude upřesněn) - Praha - Zdeňka Janhubová >> přihláška zde

GRAFOMOTORIKA, KTERÁ MÁ SMYSL pro děti v mateřské i základní škole
Odborný kurz akreditovaný MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků určený pro učitele mateřské školy, 1.stupně základní a speciální školy, pro speciální pedagogy a psychology.
Lektor: PaedDr. Zdeňka Janhubová
Cena - 1 500 Kč za 8 výukových hodin, metodické materiály a grafomotorické listy (splňuje podmínky Šablon)
Termíny kurzu budou upřesněny.

INDIVIDUALIZACE VÝUKY - využití efektivního přístupu k žákovi. Zvýšení schopnosti komunikace pedagoga s žákem nejen s ADHD v problémových situacích. Využívání nových metod a forem výuky pro rozvoj žáků základní školy jako prevence rizika školního neúspěchu.
Odborný kurz akreditovaný MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků určený pro učitele 1. a 2. stupně základní a speciální školy, pro speciální pedagogy a psychology.
Lektor: PaedDr. Zdeňka Janhubová, PhDr. Pavla Štalmachová
Cena - 3 000 Kč za 16 výukových hodin (splňuje podmínky Šablon)
Termíny kurzu budou upřesněny.